QENERGI...

Automatyka elektroenergetyczna i EAZ

Wykonujemy kompleksowe modernizacje oraz realizujemy zadania wycinkowe w zakresie urządzeń automatyki i instalacji elektroenergetycznych. Naszą ofertę usług inżynierskich kierujemy do elektrowni, elektrociepłowni i przemysłu. Obejmują one:

Usługi projektowe
- w zakresie dokumentacji technicznych, analiz techniczno-ekonomicznych, inwentaryzacji, projektów technicznych, dokumentacji powykonawczych instalacji elektrycznych i układów automatyki. Grupa ta oferuje realizację prac elektromontażowych w zakresie:

Usługi układów automatyki elektroenergetycznej i systemów sterowania
- dotyczące kompleksowych systemów automatyzacji procesów oraz aplikacji systemów sterowania, zabezpieczeń i wizualizacji.

Usługi w zakresie pomiarów elektrycznych
- dotyczące badań aparatury i urządzeń we własnym laboratorium, badań montażowych oraz sprawdzeń okresowych na obiekcie, prób, uruchomień, rozruchów.

Usługi w zakresie serwisu - dotyczące serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych urządzeń w ramach dostaw własnych i obcych.

Nasza oferta w szczególności obejmuje:

 • statycznych układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów synchronicznych zarówno wielkich jak i małych mocy
 • układów sterowania, rejestracji, wizualizacji i sygnalizacji
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ transformatorów, generatorów, energetycznych linii kablowych i napowietrznych nN, SN, WN
 • układów napędowych i przemienników częstotliwości dla płynnej regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych klatkowych
 • układów prądu stałego i baterii akumulatorów wraz z urządzeniami do ładowania
 • systemów sterowania nadrzędnego.

Ponadto oferujemy wykonanie:

 • instalacji i urządzeń obwodów wtórnych elektrowni, elektrociepłowni i stacji energetycznych
 • układów synchronizacji
 • układów SZR i PPZ
 • układów AKPiA
 • instalacji i rozdzielni elektrycznych
 • oświetlenia elektrycznego
 • systemów zasilań rezerwowych.

Jako usługowa firma inżynierska prowadzimy wieloletnią współpracę techniczno - handlową ze światowymi liderami w produkcji urządzeń i systemów dla elektroenergetyki. Posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie aby oferować oraz prowadzić prace w oparciu o urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej produkcji SIEMENS, Schneider-Electric, ALSTOM, ZEG-Energetyka, JM-Tronik, BASLER ELECTRIC, GE, Woodward.