QENERGI...

Generalna Realizacja Inwestycji

Nasza Spółka posiada wymagany potencjał ludzki i oczekiwane umiejętności do prowadzenia prac jako generalny realizator inwestycji – realizacja inwestycji „pod klucz”.

Posiadamy kadrę, która dzięki doświadczeniu jest w stanie podołać takim wyzwaniom jak prowadzenie całości inwestycji: od przygotowania procedury przetargowej, kontroli finansowej zawieranych umów, poprzez przygotowania zapytań ofertowych, ustalenia projektowe i wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami, dostawy, pracami na obiekcie aż po uruchomienie i odbiór końcowy prac. Posiadamy wymagane uprawnienia „SEP” oraz stosowne uprawnienia budowlane.