QENERGI...

QENERGI Sp. z o.o.

ul. Henryka Dulęby 7, 40-833 Katowice

tel.: +48 32/355 86 82
fax: +48 32/355 87 04

NIP: 6321974766
REGON: 241208969
KRS: 0000333266

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł