QENERGI...

Produkcja i prefabrykacja

Jesteśmy firmą zapewniająca kompleksową realizację swoich usług, w ramach których produkujemy zaprojektowane lub własne wykonania rozdzielnic niskiego napięcia. W kompleksie naszej siedziby posiadamy zaplecze warsztatowo-produkcyjne odpowiednio wyposażone w niezbędny sprzęt montażowy i specjalistyczny. Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu zapewniamy wykonanie wyrobów lokalnie na warsztacie lub w razie potrzeb na budowie wykorzystując mobilne narzędzia i urządzenia przewoźne.

Zapewniamy wykonanie:

 • gotowych produktów rozdzielczych
 • półfabrykatów do dalszego wykorzystania
 • prefabrykaty z materiałów powierzonych.

 

Nasza oferta produkcyjna obejmuje prefabrykację:

 • rozdzielnic dystrybucyjnych i zasilających niskiego napięcia do 3000A
 • rozdzielnic i szaf sterowniczych, sygnalizacyjnych
 • prostowników i siłowni prądu stałego
 • zespołów zabezpieczeń elektrycznych w wykonaniu szafowym
 • szaf pomiarowych i układów rozliczenia energii elektrycznej
 • szaf systemowych i sterownikowych, komputerowych
 • pulpitów i tablic sterujących
 • szafek i skrzynek sterowania lokalnego

 

Gotowe wyroby przechodzą niezbędną kontrolę:

 • sprawdzenia i pomiary warsztatowe
 • testy funkcjonalne
 • badania i próby elektryczne

 

Posiadamy odpowiednią kadrę techniczną, dzięki której nasi inżynierowie na etapie przygotowania produkcji i realizacji produkcji projektują oraz nadzorują całe procesy powstawania prefabrykatów. Potwierdzeniem zapewnienia jakości jest wystawiana po zakończonej kontroli odpowiednia dokumentacja zgodności i bezpieczeństwa na znak CE.

Do produkcji wykorzystujemy gotowe obudowy i komponenty wysokiej jakości producentów krajowych oraz zagranicznych, m.in.: Rittal, Eaton, Schneider, ABB, Schrack, Siemens, Legrand, Weidmüller, Wago lub wskazane zgodnie z życzeniem klienta.

Nasze zaplecze warsztatowe i produkcyjne wyposażone jest w urządzenia elektro-hydrauliczne do gięcia, profilowania, otworowania płaskowników miedzianych i aluminiowych, podstawowe narzędzia elektryczne i hydrauliczne, sprzęt ślusarski, komputerowe urządzenia do oznakowania
i grawerowania, aparaturę pomiarową i sprawdzającą.

Na życzenie klienta zapewniamy także podłączenia, montaż rozdzielnic na budowie, pomiary, badania pomontażowe, uruchomienie z wystawieniem odpowiednich protokołów lub sprawozdań.