QENERGI...

Wykonawstwo obiektowe

Oferujemy usługi w zakresie wykonawstwa w oparciu o własną grupę montażową. Jest to grupa osób:

 • doświadczona w pracach elektromontażowych
 • posiadająca wysoko kwalifikowanych specjalistów
 • sprawdzona jako partner w realizacji inwestycji.

 

Grupa ta oferuje realizację prac elektromontażowych w zakresie:

 • montażu rozdzielnic nN, SN oraz WN
 • montażu zestawów szafowych układów zabezpieczeń, sterownikowych
 • instalacji zasilających (linie kablowe nN i SN, zasilania awaryjne, itp.)
 • montażu tras kablowych
 • montażu stanowisk transformatorowych w stacjach energetycznych
 • montażu obwodów pierwotnych i wtórnych w stacjach energetycznych i elektrowniach
 • montażu mostów szynowych nN, SN
 • instalacji sterowania i sygnalizacji
 • instalacji układów napięcia gwarantowanego UPS
 • instalacji układów prostownikowych i baterii akumulatorów (siłowni prądu stałego)
 • instalacji pomiarowych i obwodów AKPiA
 • instalacji wokół generatorowych
 • instalacji układów kompensacji mocy biernej (baterii kondensatorów)
 • montażu obwodów potrzeb własnych i ogólnych elektrowni i stacji energetycznych
 • instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • instalacji telekomunikacyjnych, światłowodowych, ethernetowych, niskoprądowych, itp.
 • remontu istniejących rozwiązań:
  • rozdzielnic i celek rozdzielczych SN i WN
  • stojaków zespołów zabezpieczeń elektrycznych generatorów,
   transformatorów i linii energetycznych
  • szaf sterownikowych i układów sterowniczo-pomiarowych
  • rozdzielnic dystrybucyjnych i zasilających nN
  • rozdzielnic prądu stałego 60V, 110V, 220V
  • pulpitów, tablic sterowniczych, układów SZR, PPZ, itp.
  • układów sterowania automatycznego
  • układów synchronizacji do sieci
  • układów wyprowadzenia mocy z generatorów
  • układów regulacji napięcia i wzbudzenia generatorów
  • układów licznikowych rozliczenia energii elektrycznej

 

Zapewniamy kompleksową realizację prac obiektowych, tj.:

 • "pod klucz"
 • kompletacje w zakresie dostaw
 • montaże, demontaże, modernizacje na obiekcie
 • produkcję urządzeń rozdzielczych (własne projekty warsztatowe)