QENERGI...

Pomiary i uruchomienia

Nasza firma świadczy specjalistyczne usługi inżynierskie w zakresie:

 • statycznych układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów synchronicznych małych i dużych mocy
 • układów synchronizacji, sterowania, rejestracji, wizualizacji i sygnalizacji
 • układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej EAZ
 • układów napędowych i przemienników częstotliwości dla płynnej regulacji prędkości obrotowej silników asynchronicznych klatkowych.

Świadczone usługi obejmują:

 • badania laboratoryjne aparatury i urządzeń
 • badania układów automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń testujących, np.: OMICRON CMC356 firmy Siemens
 • pomiary przeciwporażeniowe
 • badania i sprawdzenia pomontażowe
 • próby funkcjonalne, uruchomienia i rozruchy
 • przeglądy okresowe urządzeń i układów na obiektach
 • serwisowanie układów i zainstalowanej aparatury
 • pomiary jakości energii, elektrycznych sieci zasilających oraz odbiorów.

Ponadto wykonujemy następujące usługi:

 • badania aparatury rozdzielczej niskiego napięcia:
  • łączników prądu przemiennego
  • wyłączników prądu stałego
  • przekładników prądowych i napięciowych
  • szyn zbiorczych, łączeniowych
 • badania, przeglądy i pomiary rozdzielnic średniego napięcia
 • badania i próby napięciowe linii kablowych średniego napięcia z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury, np.: wymuszalnik ABK 55C
 • badania linii sterowniczych i sygnalizacyjnych
 • badania obwodów i elementów instalacji elektrycznych na napięcie do 1 kV
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary instalacji odgromowych i uziomowych
 • pomiary pojemności i doziemienia baterii akumulatorów stacyjnych i trakcyjnych
 • próby, badania i pomiary, m.in.:
  • oscylograficzne przebiegów nieustalonych
  • ekspertyzy warunków zasilania urządzeń elektrycznych
  • inne według indywidualnymi potrzebami klienta.

Jesteśmy wyposażeni w wysokiej jakości aparaturę badawczo-pomiarową oraz zatrudniamy specjalistów i fachowców najwyższej klasy z wieloletnim doświadczeniem nabytym podczas realizacji inwestycji dla energetyki zawodowej. Posiadamy niezbędne kwalifikacje zawodowe i legitymujemy się odpowiednimi uprawnieniami elektrycznymi.