QENERGI...

Początki naszej działalności sięgają roku 2009. Pomysł założenia Spółki powstał z chwilą przekształcenia ówczesnego zakładu pracy, firmy Energoefekt, z którego wywodzi się większość naszej obecnej kadry. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku kontynuujemy swą dotychczasową działalność, jednakże już pod nową marką - QENERGI. Nazwa firmy kryje w sobie dwa znaczenia: kierunek, jaki nam przyświeca „ku energii” oraz jakość, o którą dbamy ponad wszystko, a w nazwie symbolizuje ją litera „Q”.

W 2015 roku nasza firma została doceniona prestiżową nagrodą dla dynamicznie rozwijających się firm GAZELĄ BIZNESU.

Kadrę Spółki stanowią głównie inżynierowie posiadający wiedzę techniczną i wieloletnią praktykę w zakresie prac projektowych i uruchomieniowych oraz wykwalifikowani pracownicy, posiadający stosowne uprawnienia do prowadzenia i wykonywania robót budowlano - montażowych. Swoje doświadczenie zdobywali wykonując prace na wielu obiektach energetycznych i przemysłowych.

Specjalizujemy się w profesjonalnych usługach inżynierskich i wykonawstwie obiektowym, w obrębie energetyki zawodowej oraz przemysłu ciężkiego i lekkiego.

Nasza oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania, prefabrykacji rozdzielnic, wykonawstwa obiektowego, automatyki, systemów sterowania oraz uruchomień. Po każdej wykonanej usłudze zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jako wyspecjalizowany zespół świadczymy również usługi Generalnego Realizatora Inwestycji. Posiadając bogate doświadczenie jesteśmy wybierani jako realizator prac elektromontażowych, także w ramach podwykonawstwa.

Jednym z pierwszych osiągnięć było wykonanie kompleksowych modernizacji części elektrycznych elektrowni wodnych Przewóz oraz Smukała. Powyższe realizacje ugruntowały naszą pozycję na rynku energii odnawialnej, co zainicjowało pozyskanie kolejnych zleceń na wykonanie prac modernizacyjnych elektrowni wodnych, m.in.: Bledzew, Kamienna, Porąbka - Żar, Pilchowice, Tresna, Bystrzyca.

Należy również zwrócić uwagę na inne obszary działalności Spółki, m.in.: rynek wytwarzania energii - elektrownie i elektrociepłownie, rynek dystrybucji - stacje energetyczne, linie przesyłowe, przemysł – hutnictwo, cukrownie, koksownie, kopalnie, zakłady chemiczne, zakłady tłuszczowe.