QENERGI...

Polityka jakości, ochrony środowiska i BHP

MISJA
KLIENT NASZYM PRACODAWCĄ

 

WIZJA
CHCEMY BYĆ LIDEREM WŚRÓD FIRM, KTÓRE DOSTARCZAJĄ KLIENTOM KOMPLEKSOWE SYSTEMY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I USŁUGAMI SERWISOWYMI 

 

 

Firma Qenergi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz innych stron zainteresowanych spełniając ich wymagania w zakresie prowadzonej działalności, która obejmuje projektowanie, rozwój, produkcję, dostawę i montaż u Klientów kompleksowych systemów automatyki przemysłowej wraz z oprogramowaniem oraz usługami serwisowymi.

Celem strategicznym jest dążenie do zapewnienia dostarczania wyrobów i usług
na najwyższym jakościowym poziomie technicznym z wykorzystaniem najlepszych technologii, gwarantujących bezpieczeństwo obsługi, niezawodność a w konsekwencji satysfakcję klientów.

Powyższy cel realizujemy poprzez:

 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi zobowiązaniami dotyczącymi zgodności oraz okresową ocenę zgodności z tymi wymaganiami;
 • zapewnienie stałego podnoszenia kompetencji i świadomości pracowników oraz doskonalenie warunków środowiska pracy i infrastruktury;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • systematyczne monitorowanie percepcji Klientów co do stopnia spełnienia zadeklarowanych wymagań i wykorzystanie opinii Klientów do doskonalenia oferowanych wyrobów i świadczonych usług, ZSZ oraz do osiągnięcia wzrostu zadowolenia Klientów;
 • ochronę środowiska naturalnego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom zgodnie
  z ustanowionymi aspektami środowiskowymi;
 • podejmowanie działań systemowych mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków BHP, zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym;
 • eliminowanie zagrożeń oraz ryzyk wynikających z procesu zarządzania ryzykiem;
 • prowadzenie konsultacji w zakresie BHP z pracownikami oraz współudział pracowników w tworzeniu planu poprawy warunków pracy;
 • wdrożenie, funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania: jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 i PN-ISO 45001:2018. 

 

 

 

Zarząd firmy Qenergi oraz pracownicy zaangażowani są w realizację polityki jakości, ochrony środowiska i bhp oraz ustalonych celów. Zarząd zobowiązuje się do zapewnienia zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów założonych w niniejszej polityce jakości, ochrony środowiska i bhp oraz jej zakomunikowania stronom zainteresowanym.

 

Polityka jakości QENERGI